B2Bike Service-pas

GEBRUIK

Bij uitlevering van de nieuwe fiets krijgt u (bij sommige bedrijven) een service-pas mee van B2Bike zelf. Hierop staat een onderhoudsbudget dat mee in uw lease-berekening zit. 

Als de herstelling van uw fiets klaar is en u komt deze terug ophalen, dient u dus deze service-pas te presenteren, zodat een van onze medewerkers het onderhoud kan aftrekken van het totale budget.

Het saldo op de B2Bike servicepas kan je terugvinden via www.b2bike.be/saldo.

Met het onderhoudstegoed mogen enkel transacties betaald worden die ook effectief onder de noemer van onderhoud of herstelling vallen. Wanneer het onderhoudstegoed opgebruikt is voordat de looptijd van de leasing afgelopen is, dan zullen de eventuele verdere onderhoudsbeurten door de medewerker zelf moeten betaald worden.

Niet inbegrepen zijn herstellingen van schade door foutief gebruik, nalatigheid, verwaarlozing, aanrijding, ongevallen en valpartijen, vandalisme, fabricagefouten of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage te beschouwen is. Dit betekent niet noodzakelijk dat de schade door de medewerker moet gedragen worden. Fabricagefouten worden onder garantie geregeld, de verzekering zal tussenkomen in de schade door ongeval en vandalisme.

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

0 opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.